Dlaczego kobiety powinny walczyć o prawa zwierząt?

Większość zwierząt hodowlanych to kobiety. Przemysły mięsny, mleczarski i jajczarski są ściśle powiązane i wykorzystują kobiety do dawania życia i produkcji wydzielin ich ciała. Macierzyństwo to dla nich krótka chwila, bo dzieci dla przemysłu są tylko mięsem, a ciała służą jedynie produkcji. Całe ich życie to cierpienie fizyczne i tęsknota za odebranym potomstwem. Ciała eksploatowanych jak maszyny kobiet już po kilku latach stają się niewydajne, a ich życie nieopłacalne, dlatego wysyłane są na rzeź.

Rzadko o tym myślimy, a jeszcze rzadziej sobie to uświadamiamy. Przemoc w każdej postaci, uprzedmiotowienie i wykorzystywanie to słowa klucze. Mam wiele przemyśleń po ostatnim Kongresie Kobiet w Łodzi, w którym miałam przyjemność pierwszy raz w życiu uczestniczyć, ale to jest chyba najsilniejsze. Również po raz pierwszy w dziesięcioletniej już historii kongresu powstało Centrum Zwierząt, w ramach którego mądre i aktywne kobiety debatowały między innymi o tym, dlaczego feministki powinny walczyć o prawa zwierząt? Zapraszam do obejrzenia całej debaty https://www.facebook.com/fundacjaschweitzera/videos/440971153041868/

Może i Was zainspiruje do głębokich przemyśleń i zmiany swoich codziennych wyborów, które mają ogromne znaczenie dla mechanizmu popytu i podaży zimnej ekonomii, na której opiera się ten makabryczny wyzysk kobiet, samic, matek, córek… naszych sióstr innych gatunków.